Gaasbeek & Gaasbeek Advocaten
Welkom op de site van advocatenkantoor Gaasbeek & Gaasbeek, al meer dan 25 jaar een vertrouwd adres voor rechtzoekenden uit Haarlem en omstreken.

Ons kantoor bestaat uit mr. Hans Gaasbeek en mr. Symone Gaasbeek-Wielinga, ondersteund door twee zeer ervaren secretaresses en een betrokken juridisch geschoolde stagiaire.
Van oorsprong komen wij uit de sociale advocatuur waarbij wij ons als lid en voormalig bestuurslid van de VSAN en de Europese advocatenorganisatie AED nog steeds betrokken voelen. De laatste jaren hebben wij ons sterk gespecialiseerd op twee rechtsgebieden: het strafrecht en het familierecht. De kernbegrippen in onze werkwijze zijn dezelfde gebleven: betrouwbaarheid en degelijkheid zijn onze leidraad!

Mr. Hans Gaasbeek
Mr. Hans Gaasbeek is gespecialiseerd in strafrecht, variërend van verkeersdelicten tot ernstige misdrijven. Hij is een door de wol geverfd strafpleiter, met veel oog voor de menselijke aspecten van een zaak. Als lid van de Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA) behoort hij tot een selecte groep van hooggekwalificeerde specialisten.
Mr. Gaasbeek helpt u op zeer persoonlijke wijze uw problemen met justitie, klein of groot, tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Naast zijn dagelijkse strafrechtpraktijk houdt hij zich intensief bezig met allerlei zaken op het gebied van mensenrechten.

De sociaal zwakkere cliënt kan met problemen op het terrein van het strafrecht en de psychiatrie altijd bij hem terecht.Vanaf het begin van de 90’er jaren heeft Hans Gaasbeek een naam opgebouwd als pleitbezorger van in het buitenland bedreigde collega’s.

De laatste jaren zet hij zich als vice-voorzitter van de Nederlandse sectie van Advocaten zonder Grenzen in voor verbetering van de mensenrechtensituatie in Kashmir, voor bedreigde collega’s onder andere in de Philippijnen en Tunesië en voor verbetering van de rechtspositie van de rechteloze gevangenen in Guantanamo Bay. Informatie over deze werkzaamheden vindt u door te “googlen” op Hans Gaasbeek + advocaat (of lawyer). Ook kunt u de volgende websites bezoeken:www.ikv.nl, www.vsan.nl, www.advocatenzondergrenzen.nl en www.aed-edl.net

Mr. Symone Gaasbeek-Wielinga
Mr. Symone Gaasbeek-Wielinga behandelt ook strafzaken maar is vooral gespecialiseerd in familierecht. Sinds geruime tijd legt zij zich toe op mediation (bemiddeling), met name op de haar vertrouwde gebieden van echtscheiding, omgangsregeling, gezag en erfrecht. Zij is juridisch zeer deskundig en heeft zich daarnaast als erkend NMI- en VFAS-mediator bekwaamd in alle nieuwste technieken en de laatste ontwikkelingen op het gebied van mediation. Mediation werkt sneller en goedkoper dan een juridische procedure terwijl de gemaakte afspraken dezelfde rechtskracht kunnen krijgen als een vonnis omdat zij op eenvoudige wijze in een rechterlijke uitspraak kunnen worden vastgelegd.

Een groot voordeel is daarnaast dat een duurzame oplossing wordt bereikt waarbij u ook in de toekomst zonodig met elkaar kunt communiceren. De positie van uw kinderen wordt gewaarborgd door de afspraken in een ouderschapsplan vast te leggen.
Mr. Gaasbeek-Wielinga helpt u op uiterst betrokken wijze snel en adequaat uw echtscheiding in goed overleg te regelen en uw conflicten op te lossen. Vaak wordt in een eerste gesprek al heel veel resultaat bereikt.
Voor meer informatie over de werkwijze bij mediation en de kosten kunt u ons bellen. Een gratis kennismakingsgesprek behoort tot de mogelijkheden.
U kunt ook informatie vinden op de sites van het NMI en de VFAS.

En tot slot: zie vooral ook het artikel in 'Versus' dat onlangs over ons verscheen.


Mijn mening over de disciplinaire uitspraken/vonnissen die tegen mijn collega Meindert Stelling zijn uitgesproken en die tot zijn schrapping hebben geleid.

Meindert Stelling is een oude vriend die ik al ken uit de tachtiger jaren, toen hij als luchtmachtkapitein soldaten verdedigde die geweigerd hadden om atoombommen te bewaken, en ikzelf als advocaat actief was in processen tegen vredesactivisten die terecht moesten staan bij de strafrechter. In die tijd werden veel personen gearresteerd voor allerlei acties die zij voerden in het kader van burgerlijke ongehoorzaamheid. Nadat hij als officier ontslag had genomen en als wetgevingsjurist aan de slag was gegaan, is Meindert Stelling als oud-officier en deskundige op het terrein van oorlogsrecht actief betrokken geweest bij de diverse processen tegen kernwapens in Nederland. Vervolgens heeft hij vanaf 2004 als advocaat, vanuit een zeer principiŽle benaderingswijze, met name anti-kernwapenactivisten en vredesactivisten met verve verdedigd.

Ik heb moeite met de aan Meindert Stelling opgelegde zware maatregel. Mijns inziens is in de maatregel ook geen goede oplossing gelegen. Het is op zich niet ongebruikelijk dat er in een rechtszaal harde woorden vallen; een rechtszaal is nu eenmaal de plaats voor een stevige discussie. Ik meen dat het goed geweest was als over deze zaak veel meer was gedebatteerd, ook binnen de beroepsgroep, zodat partijen elkaar mogelijk hadden kunnen vinden in een tussenoplossing.

Het is te betreuren dat - voor zover mij bekend - anti-kernwapenactivisten en vredesactivisten nu niet meer beschikken over deze zeer gemotiveerde, zeer betrokken, juridisch zeer goed ingevoerde advocaat/woordvoerder.

Meindert Stelling wordt dan ook nog altijd enorm gewaardeerd door zijn eigen cliŽntengroep. Mijns inziens verdient Meindert Stelling ook credits voor het goede werk wat hij gezegd c.q. gedaan heeft.

Meindert Stelling heeft jarenlang veel betekend voor zijn cliŽnten en voor de verdediging van deze cliŽntengroep. De thans gevolgde disciplinaire procedures hebben tot gevolg gehad dat Meindert Stelling thans naar mijn mening gedefameerd is. In veel perspublicaties over deze affaire wordt hij als "de vloekende advocaat of de schreeuwende advocaat" bejegend. Deze oppervlakkige kwalificatie is niet alleen feitelijk onjuist, maar doet hem bovenal geen recht.

Dit wil helemaal niet zeggen dat ik alles goedkeur betreffende de strategie of aanpak van mr. Stelling. Daar is ook een stevige discussie over mogelijk. Het gaat hier evenwel om een verdediger met het hart op de goede plaats met oprechte zorgen over de gevaren die ons samenleving bedreigen, onder meer in de vorm van kernwapens/oorlogsvoering kortom vredesbedreigende zaken.

Buiten beeld blijft dat mr. Meindert Stelling zich enorm in dit rechtsgebied heeft verdiept en heel hard heeft gewerkt en onvermoeibaar aan het studeren was op de relevante mensenrechten en oorlogsrecht- verdragen. Voor zover mij bekend zijn ook mijn reeds gepensioneerde collega's mr. Erik Hummels en mr. Erik Olof de bovenstaande mening toegedaan evenals mr. Gerard van Vliet van het bestuur van de Liga van de Rechten van de mens.

In het geval van Meindert Stelling kan mijns inziens tenslotte zeker gesproken worden van een gedachtegoed dat verloren gaat. Meindert Stelling schuwde de discussie absoluut niet en maakte op gedurfde wijze gebruik van relevante internationale verdragen.

Haarlem 30 september 2016-09-30
mr. Hans Gaasbeek

Zie ook: www.eerherstelmeindertstelling.nl


| Alle content © 2006 Gaasbeek & Gaasbeek Advocaten | Realisatie site: DDA Automation Services |